Contact Us

HOTLINE: 02 129-3305
Ladprao 1
1693 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
อาคารสำนักงาน
ชั้น 7 ห้องเลขที่ 701
ถนนพหลโยธิน
จตุจักร, กรุงเทพฯ

Mon - Fri: 11:00-21:00
Sat: 11:00-21:00
Sun: 11:00-21:00
Silom
52 อาคารธนิยะ พลาซ่า
ชั้น 23
ถนนสีลม
สุริยวงศ์
บางรัก, กรุงเทพฯ

Mon - Fri: 10:00-20:00
Sat: 10:00-20:00
Sun: 09:00-19:00
Chiang Mai
2 อาคารเซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซา
ชั้น 3 ห้อง 301-302
ถนนมหิดล
ต.หายยา
เมือง, เชียงใหม่

Mon - Fri: 11:00-21:00
Sat: 11:00-21:00
Sun: 10:00-20:00
Korat
1242 /2 อาคารศูนย์การค้า
เดอะมอลล์นครราชสีมา
ชั้นที่ 2 ห้อง 2S-22
ถนนมิตรภาพ
เมือง, นครราชสีมา

Mon - Fri: 10:30-20:30
Sat: 10:00-20:00
Sun: 10:00-20:00
Pinklao
554 ศูนย์การค้าเมเจอร์ ปิ่นเกล้า
ชั้น1 ห้องเลขที่ 113
ถนนบรมราชชนนี
บางบำหรุ
บางพลัด, กรุงเทพฯ

Mon - Fri: 11:00-21:00
Sat: 11:00-21:00
Sun: 11:00-21:00
Udon
88 ศูนย์การค้ายูดีทาวน์
อาคารเดอะเน็ก
ชั้น 2 ห้องเลขที่ M 209-210
ถนนทองใหญ่
เมืองอุดรธานี, อุดรธานี

Mon - Fri: 11:00-21:00
Sat: 11:00-21:00
Sun: 11:00-21:00
Rama 2
128 อาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2
ชั้น 2 ห้อง 219-220 หมู่ 6
6 ถนนพระราม 2
บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Mon - Fri: 11:00-21:00
Sat: 11:00-21:00
Sun: 11:00-21:00
Phuket
74-75 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
ชั้น 4
ห้องเลขที่ 423A หมู่ 5
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

Mon - Fri: 11:00-21:00
Sat: 11:00-21:00
Sun: 11:00-21:00
Bangna
587 เซ็นทรัลพลาซา บางนา
ชั้น 5 ห้องเลขที่ 508/2
ถนนบางนา-ตราด
บางนา
บางนา, กรุงเทพฯ

Mon - Fri: 11:00-21:00
Sat: 11:00-21:00
Sun: 11:00-21:00
Chaengwattana
99 เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
ชั้น 3 ห้อง 350-351
ถนนแจ้งวัฒนะ
บางตลาด
ปากเกร็ด, กรุงเทพฯ

Mon - Fri: 11:00-21:00
Sat: 11:00-21:00
Sun: 11:00-21:00
Sathorn
100/40 อาคารสาธรนคร
ชั้น 23
ถนนสาทร
สีลม
บางนา, กรุงเทพฯ

Mon - Fri: 11:00-21:00
Sat: 09:00-19:00
Sun: 09:00-19:00
Ladprao 2
1693 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 340/2
ถนนพหลโยธิน
จตุจักร, กรุงเทพฯ

Mon - Fri: 11:00 - 21:00
Sat: 11:00 - 21:00
Sun: 11:00 - 21:00